Tjänsteinköpen ökar. En komplex verklighet.

There’s a shift happening in the workplace. Recent reports from Staffing Industry Analysts (SIA) and MBA Partners predict that 50% of the Fortune 500 workforce will be contingent by 2020. SIA further reports that today 30% of the Fortune 100, and 18% of the total workforce, is already contingent.
— Staffing Industry Analysts (SIA) and MBA Partners

Under det senaste decenniet har marknaden för tjänsteinköp ökat markant och av allt att döma ser det ut att hålla i sig.

Anledningen till det är flera. Snabba marknadsförändringar kräver en flexibel arbetsstyrka, tuff konkurrens kräver lägre produktionskostnad och behovet av specialistkompetens blir allt svårare att tillgå. Samtidigt söker unga mer flexibilitet i sitt arbete och blir allt mer rörliga mellan arbetsgivare i en ständig jakt på nya utmaningar.

Bristande kontroll i inköpsprocessen kan utsätta företag för betydande affärsrisker, både ekonomiska och mediala, och i takt med att företagens tjänsteinköp vuxit har därför behovet av ökad medvetenhet aldrig varit större.

Att hantera utmaningarna på egen hand kräver ofta att fler resurser avsätts och utveckling av anpassade IT-system tar fart. Det är komplext och ökar företagets fasta kostnader utan att för den delen bli tillräckligt konkurrenskraftigt.

Inkopios erbjudande riktar sig därför till företag som vill ha en effektiv konsultinköpsprocess med modern teknik och hög service. Kort och gott en tjänst som sammanför köpare och säljare av konsulttjänster på ett mer effektivt sätt.