Ett paraply för att hantera många leverantörer.

Inkopio erbjuder enkel konsult och leverantörshantering som tjänst. Vi hjälper företaget att förenkla hela eller delar av processen från att ett resursbehov uppstår ute i organisationen till utbetalningen är genomförd och uppdraget utvärderat. 

Vanliga drivkrafter till förändring:

 • Behov av förbättrad kontroll på leverantörer och konsulter
 • Manuella processer och gamla system
 • Många fel mellan tidrapportering och faktura
 • Betalar höga priser (betydande spend)
 • Saknar överblick
 • Beroenden till enskilda leverantörer
 • Compliance krav

Värde av att välja Inkopio:

 • Full kontroll på all konsult- och leverantörsdata
 • 100% rätt mellan kontrakt, tidrapport och faktura
 • Digitala signaturer av kontrakt och NDA:er
 • Automatiserad process med vårt systemstöd CPRO
 • Utökat leverantörsnätverk som främjar konkurrens mellan leverantörer
 • Lägre kostnad i form av lägre konsultpriser och minskad tidsåtgång
 • Realtidsdata för analys, utvärdering och proaktiv leverantörsstyrning.