Årskrönika 2016

Det är dags att sammanfatta året 2016. Inkopio började året med 3 anställda i ett andrahandskontor, och vi hade just kommit upp i marschfart. Vårt VMS-system var färdigbyggt och installerat hos en av Nordens största konsultköpare. Efter ett händelserikt och spännande år sitter vi idag med 6 anställda i fina lokaler hos SUP46 på Regeringsgatan. Hjärtat i vår verksamhet, VMS-systemet, går från klarhet till klarhet. I produktionsmiljöerna har vi stor global täckning (se karta nedan) på konsulter från hela världen. Vi har i testmiljöer kört en hel konsultuppdragcykel: Behov - Förfrågan - Offert - Urval - Kontrakt - Signering - Tid- & rapport - Faktura / Selfbilling - Utvärdering, på under 4 minuter, där alla inblandade parter gör sina delar direkt i systemet (linjechef, inköp, MSP, konsultsäljare, konsult). Ett gott bevis för att vi närmar oss vår vision om att skapa en Enklare Konsultmarknad.

I punktform finns följande milstolpar att redovisa för året

  • VMS-system i full produktion hos en av Nordens allra största konsultköpare

  • Väloljad underkonsulthantering hos ett flertal stora kunder i Norden där hela Contract-2-Payment-processen sköts helintegrerat och extremt smidigt för allt större volymer

  • Deltagande i STING Incubate, för tillväxt, nätverkande och coachning

  • Inflytt på startup-kontoret SUP46 i Stockholm city

  • Rekrytering av 3 underbara medarbetare; Marcus Grindange, Rachel Brandén, Eva Qvam

  • Omsättningsmässigt tredubblar siffrorna mot 2015, och vi ser med stor tillförsikt fram emot kommande år

Tack alla kunder och konsulter som valt att jobba med oss, hoppas vi och ni blir fler kommande år!Nils Keife, VD