Onboarding som en dans

Inkopio kan glädjande rapportera att vi nu sjösatt en onboardingmodul i vårt VMS-system. Parallellt med ordinarie konsultinköpsprocess finns det nu ett snabbspår för att ta ombord alla typer av extern personal som skall in och arbeta hos en kund. På intranätet kan linjechefer m fl lägga sin beställning. Inköp och HR får  överblick och kontroll på flödena. Leverantörerna - exempelvis serviceleverantörer & bemanningsföretag - kan registrera konsulter och bilägga sekretessavtal, etc på sin personal.

Lösningen snabbar upp och höjer kvaliteten i hela onboardingprocessen. Full spårbarhet och överblick för alla parter.  Trevligt, eller hur.