Inkopio

Inkopio grundades 2014 med visionen att förenkla konsultmarknaden. Vi upplevde att företag ofta kämpade med att hitta rätt kompetens till sina projekt och att den administrativa bördan växte i omfattning för att hantera resurserna. En av anledningar till den ökade administrationen var att företagen ofta saknade moderna systemstöd för affärsprocessen och hanterade alla inköp manuellt i word och excel.

Parallellt med detta såg vi en resursmarknad som var i förändring där fler och fler unga talanger valde att starta eget eller ansluta sig till nischade konsultföretag i sökandet efter intressanta utmaningar.

Vi såg därför behovet av att bygga ett modernt molnsystem för att digitalisera företags affärsprocess för konsulthantering och samtidigt aktivt bidra till att kunder och konsulter kan göra affärer tillsammans på ett effektivt sätt.

Referensexempel:
Nordisk bank använder vår produkt CPRO för att köpa in och administrera hela sitt konsultinköp globalt. Avser både resurskonsulter och projektleveranser. Mycket stora volymer med höga prestanda- och säkerhetskrav. Systemet har varit i full drift sedan 2015.

Världsledande mjukvarubolag använder vår paraplytjänst för hanteringen av alla sina konsulter i Sverige samt hitta rätt kompetens till sina projekt. Tillsammans använder vi CPRO kundportal för enkel översyn av vad som köps in samt ger leverantörerna tillgång till en leverantörspotal där förfrågningar, offerter, kontrakt, tidrapporter, self billing fakturor och utvärderingar kan följas. För. Tjänsten har varit igång sedan augusti 2014.

Global outsourcingleverantör med stor konsultverksamhet som använder vår paraplytjänst för hantering av konsulter och leverantörer. Kundportalen i vår produkt CPRO är en naturlig del i vår leverans och används exempelvis för nya avrop och kommunikation. Tjänsten har varit igång sedan mars 2016.

Vår värderingsplattform:
Samtliga beslut och åtgärder ska tåla en moralisk och legal granskning – vi strävar alltid efter att bygga långsiktigt hållbara värden för oss själva och våra affärspartner.

Kvalitet - Alltid fokus på att göra så bra vi kan, “rätt från mig”.

Leverans - Vi skall leverera resultat, om det så rör sig om människor, processer eller systemstöd.

Digitalisering - Vi jobbar smart med modern teknik och vi bygger bort alla flaskhalsar och onödigt manuellt arbete för kunder, leverantörer och oss själva.

Service - Våra affärspartners bästa skall alltid vara top of mind, omgivningen skall känna att vi gör vårt bästa för dem.

Analys - Vi vet vad vi gör, vi mäter vad vi gör, och vi tar fram denna information i
form av marknadens bästa och mest transparenta rapporter och nyckeltal.

digital.jpg

Powered by Stockholm Innovation & Growth (STING)

STINGs vision är att vara den bästa affärsinkubatorn i världen, genom att attrahera de bästa innovatörerna och entreprenörerna och bidra med tydligt värde för att framgångsrikt bygga och utveckla framtidens tillväxtföretag.