Hitta

Individualiserad portal för att hitta konsulter och förhandla med leverantörer

Hantera

Få full kontroll och insyn för att hantera alla konsulter på uppdrag.

Automatisera

Förenkla processen för all konsultinköp genom att automatisera manuella steg och integrera med er befintliga miljö.

Vår expertis

Vi ser till att digitalisera hela konsultlivscykeln, från upphandling till betalning.

Förfrågan

Individualiserad portal för att hitta konsulter och förhandla med leverantörer.

Skicka

Skicka förfrågningar till ramavtalsleverantörer, ad-hoc leverantörer eller varför inte till en nischad marknadsplats.

Avtal

Hantera alla dina kontrakt och SOW’ar genom e-signering och lagra på en plats.

Tidrapport

Samla all rapporterad kostnad under kontraktslängden och hantera godkännanden på ett enkelt sätt.

Faktura

Använd självfakturering och säkerställ 100% korrekt fakturahantering.

Analysera

Ha koll på det som varit, det som är nu och även det som kommer framöver.

Referenser

Vad säger våra kunder om oss?

UI-man

Hannah Andersson

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. I’m a great place for you to tell a story and let your users.

Ui face man

Hannah Andersson

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. I’m a great place for you to tell a story and let your users.

Ui face woman

Hannah Andersson

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. I’m a great place for you to tell a story and let your users.

5120
Användare
97
Pingismatcher på kontoret
2173
Leverantörer
52870
E-signerade dokument
Flera personer sitter i möte och skriver ned idéer

OM OSS

Vi är ett personligt tech företag med inköp som kärnkompetens

Vi vet att modern teknologi och att använda konsulter är en viktig del hos alla företag för att vara konkurrenskraftiga och därför behöver den kategorin behandlas som det. Vårt mål är att vara i framkant när det gäller inköp och upphandling av konsulter genom att använda vår erfarenhet och egenutvecklade plattform för det. Vi utmanar det traditionella med enklare och effektivare sätt att arbeta.

Referensuppdrag

Läs och upptäck vad vi har gjort för några av våra kunder

Apple datorer och smartphone

Nordic bank

Ett finansiellt institut använder vår molntjänst för att hitta och hantera deras konsulter globalt.

person typing on computer

Ledande mjukvaruföretag

Ledande mjukvaruföretag använder vår molntjänst för att hitta och hantera deras…

two people working on their computers

Globalt outsourcingföretag

En global outsourcingföretag använder vår molntjänst för att hantera och…

Följ oss på Instagram

Få en chans att se hur det går till i Inkopios vardag

Instagram has returned invalid data.
Instagram has returned invalid data.
Instagram has returned invalid data.
Stäng meny

NORDIC BANK

Nordic bank use our cloud service to find and manage all consultants globally. This includes both resource consultants and project deliveries (SoW). The cloud service has been operational since 2015.

We are the personal technology company with procurement as core

We offer a cloud service that helps customers digitize the entire consultant lifecycle from procurement to payment. The cloud service has been implemented by customers in 8 countries to date, handles over 250 active suppliers and is being accessed by over 3000 users daily.

We believe technology and external workforce is part of every company’s key assets and need to be treated as such. Our aim is to be at the forefront when it comes to procurement, by utilizing our experience and technology. We challenge the traditional with easier and more efficient ways of working.
People having a meeting drinking tea
Person writing down ideas on computer from paper
The challenger
A true digital company from start with a low cost base challenging the traditional suppliers within consultant procurement. Our customers chose us to work with innovative ideas resulting in scalable and cost efficient workflows.

The personal tech company
Being personal tech company provides us with unique possibilities to adapt our cloud service to the customer specific needs. We love what we do and use our passion to stand out from competition. We encourage bravery, transparency and honesty.

We stand on the customer side
We align in true partnership with procurement departments all over Nordics. Fully committed and personal invested with support for you to gain control, transparency and and scalability when managing externals.

Our Expertise

We make sure to digitize your entire consultant lifecycle from procurement to pay

Requisition

Customized portal to capture and manage all your requests.

Approve

Automated request approval in your workflow.

Distribute

Send invites to frame agreement suppliers, ad hoc suppliers or why not include a nisched marketplace.

Offer

Receive all proposals in an structured way and in accordance with GDPR.

Select

Compare candidates, book interviews and select the best suitable consultant.

Approve

Integrate cost approval in your workflow.

Contract

Have all your external contracts and SoW´s e-signed and stored in one place.

Onboarding

Automate a personal onboarding process for all consultants.

Cost report

Collect all reported cost during the contract and manage approvals.

Invoicing

Enable self billing invoicing and ensure 100% correctness.

Evaluate

Measure and compare both qualitative and quantitative supplier performance.

Analyze

Look at the past, the current and predict the future by taking control of accruals, cost reservations, spend and supplier management.

Vår expertis

Vi ser till att digitalisera hela konsultlivscykeln, från upphandling till betalning.

Förfrågan

Portal för att fånga upp alla behov av resurser och nya projekt.

Attest.

Förenklad hantering av attester vid nya inköp.

Distribuera

Bjud in ramavtalsleverantörer och nischade leverantörer att svara. Varför inte prova att publicera behovet på en marknadsplats för frilansare samtidigt?

Offert

Ta emot alla offerter i portalen strukturerat och i linje med GDPR.

Välj

Jämför och kommunicera med alla kandidater på ett lätt sätt.

Attest.

Förenklad hantering av attester på kontrakt som ska signeras.

Avtal

Samtliga konsultkontrakt och projektavtal signerade på ett ställe. Full kontroll och compliance.

Onboarding

Automatiserad onboarding process för alla nya konsulter.

Tidrapport

Samla in tider, utlägg och övriga kostnader varje månad här eller importera från eget rapporteringsverktyg för tid/kostnader.

Faktura

Möjliggör automatisk fakturering för ett felfritt resultat

Utvärdera

Mät och jämföra leverantörens prestanda.

Analys

Förutspå framtiden. Periodisera, reservera kostnader, följ trender och mät leverantörer.

SOFTWARE COMPANY

Leading software company use our cloud service to find and manage their consultants in Nordics. Purpose was to simplify the contracting process and implement self billing as a service. The suppliers benefit by having access to contracts, time reports, invoices easily in the supplier portal..

Outsourcing company

Global outsourcing company use our cloud service to manage and digitize the workflow for consultants. Consultants can easily be booked through a customized portal with a tight contract to payment process as a result. eSignatures and NDA documents are always in place.