Globalt outsourcingföretag

Ett globalt outsourcingföretag använder vår molntjänst för att hantera och automatisera processen för konsulthantering. Konsulterna kan enkelt bli bokade och kontrakterade genom en anpassad portal med tight koppling mellan kontrakt och betalning. Resultatet är en enkel onboarding samt att vi helt har tagit bort felfakturering.