MJUKVARUFÖRETAG

Ledande mjukvaruföretag använder vår molntjänst för att hitta och hantera deras konsulter i Sverige. Syftet med implementationen var att förenkla processen för kontraktering och implementera självfakturering. Leverantörerna gagnas hos kunden genom att, i en enkel leverantörsportal, ha access till kontrakt, tidrapporter, fakturor och utvärderingar.