Vi är ett personligt tech företag med inköp som kärnkompetens

Vi erbjuder en molntjänst som hjälper dig att automatisera hela konsultlivscykeln, från inköp till betalningar. Molntjänsten är redan idag implementerad och används i 8 länder, har över 250 aktiva leverantörer och används av över 3000 användare, dagligen.

 

Vi vet att modern teknologi och att använda konsulter är en viktig del hos alla företag för att vara konkurrenskraftiga och därför behöver den kategorin behandlas som det. Vårt mål är att vara i framkant när det gäller inköp och upphandling av konsulter genom att använda vår erfarenhet och egenutvecklade plattform för det. Vi utmanar det traditionella med enklare och effektivare sätt att arbeta.

People having a meeting drinking tea
Person writing down ideas on computer from paper

Vi är en utmanare

Vi är ett digitalt bolag från grunden med låg kostnadsbas och lever för att utmanade de traditionella leverantörerna och arbetssätten. Våra kunder väljer för att arbeta med innovativa idéer som resulterar i skalbara och kostnadseffektiva arbetsprocesser.

Vi är det personliga tech företaget

Att vara ett personligt tech företag ger oss unika möjligheter att anpassa vår molntjänst till varje kunds specifika behov. Vi älskar det vi gör och vi använder vår passion för att särskilja oss mot våra konkurrenter. Vi ser alltid till att uppmuntra mod, transparens och ärlighet.

Vi står på kundens sida

Vi arbetar i partnerskap med inköpsavdelningar i hela norden. Helt dedikerade och personligt investerade för att se till att våra kunder får kontroll, transparens och skalbarhet i hanteringen av externa konsulter.