Vår expertis

Vi ser till att digitalisera hela konsultlivscykeln, från upphandling till betalning.

Förfrågan

Portal för att fånga upp alla behov av resurser och nya projekt.

Attest.

Förenklad hantering av attester vid nya inköp.

Distribuera

Bjud in ramavtalsleverantörer och nischade leverantörer att svara. Varför inte prova att publicera behovet på en marknadsplats för frilansare samtidigt?

Offert

Ta emot alla offerter i portalen strukturerat och i linje med GDPR.

Välj

Jämför och kommunicera med alla kandidater på ett lätt sätt.

Attest.

Förenklad hantering av attester på kontrakt som ska signeras.

Avtal

Samtliga konsultkontrakt och projektavtal signerade på ett ställe. Full kontroll och compliance.

Onboarding

Automatiserad onboarding process för alla nya konsulter.

Tidrapport

Samla in tider, utlägg och övriga kostnader varje månad här eller importera från eget rapporteringsverktyg för tid/kostnader.

Faktura

Möjliggör automatisk fakturering för ett felfritt resultat

Utvärdera

Mät och jämföra leverantörens prestanda.

Analys

Förutspå framtiden. Periodisera, reservera kostnader, följ trender och mät leverantörer.